€ 75.831 voor de 1e Goede Doelen Week Best!

Burgemeester Ubachs trots op de geweldige support vanuit de Bestse gemeenschap

 ‘Ik geloof erg in de formule van een gezamenlijke Goede Doelen Week. En ben blij met dit initiatief in Best. Geweldig dat we samen meer ophalen dan bij eerdere afzonderlijke collectes. Een compliment voor de organisatie, maar ook voor de Bestse mensen!

Fijn om burgemeester te zijn van een gemeenschap die ‘vrijgevig’ is en ook denkt aan anderen… Ik ben oprecht trots dat ik ambassadeur kan zijn van deze club!’, vertelt burgemeester Ubachs. 

Dit najaar werd in Best voor het eerst een Goede Doelen Week gehouden: 21 doelen organiseerden een gezamenlijke huis-aan-huis collecte. Deze eerste editie kan met een gerust hart een succes genoemd worden: ten opzichte van de laatst gehouden collectes van de doelen afzonderlijk (2019) steeg de totaalopbrengst met maar liefst …24 %! 

Een flinke klus voor de penningmeester en werkgroep financiën

Coralie Veeneman (penningmeester): ‘Ervaring elders leert dat de opbrengst bij een eerste Goede Doelen Week soms tegenvalt; mensen moeten dan nog wennen aan de nieuwe manier van collecteren. Wij waren dan ook blij verrast dat we meteen een duidelijke plus kunnen noteren in Best. We hebben geprobeerd het zo gemakkelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de QR code te gebruiken en kennelijk heeft dat ook meegewerkt.’ 

Over administreren, tellen en eerlijk verdelen

Het tellen en verwerken van de opbrengst heeft afgelopen weken veel tijd gekost. Om een idee te geven: Het begon met het openen van 3.492 enveloppen tijdens de telavonden in het gastvrije Prinsenhof. Vervolgens kwam het verwerken van de invulformulieren waarbij nauwgezet de opbrengsten per doel, naar de wensen van de gevers, geregistreerd werden. Ook de verschillende betaalmethodes (contant, via QR-code of via eenmalige machtiging) zijn vastgelegd. Daarbij bleek dat niet iedereen die met de QR-code betaalde, een formulier had ingevuld waardoor er 22% meer via QR-code ontvangen is dan er opgegeven was. Dit is naar rato verdeeld over de goede doelen. Op de website  www.goededoelenweekbest.nl kan iedereen teruglezen wat we uiteindelijk per doel opgehaald hebben. Ook voor leuke weetjes over de collecte kun je hier terecht. 

Geweldige inzet van wijkhoofden en vele collectanten!

Uiteraard staat of valt de Goede Doelen Week met de inzet van de vele collectanten. Zij ontvangen komende week persoonlijk via hun wijkhoofd hun eigen opbrengst. Marieke Last (voorzitter van de werkgroep financiën): ‘De opbrengst per collectebus was heel wisselend, al zegt dat natuurlijk niet alles. Als bewoners hun envelop bij een inleverpunt hebben gebracht, of betaald via de QR-code zonder een formulier in te vullen, konden we dat niet koppelen aan de betreffende collectant.’

Volgende Goede Doelen Week Best 20 juni t/m 25 juni 2022

Volgend jaar hopen we weer op de hulp van velen! Dan zal de Goede Doelen Week in juni gehouden worden: de dagen zijn langer en ‘s avonds collecteren is dan gemakkelijker. Vanwege Corona moesten we de collecteweek dit jaar doorschuiven naar het najaar. Tijdens de evaluatie hebben we waardevolle tips gekregen van collectanten en wijkhoofden. Uiteraard gaan we die zo goed mogelijk verwerken in 2022. Zo wordt de organisatie het volgend jaar nog beter, en de opbrengst misschien ook wel nog hoger… 

Tot slot: dank voor alle vrijgevige Bestenaren, tot in 2022!

Bestuur en alle betrokkenen danken de Bestenaren die meededen: alleen samen kunnen we deze week tot een succes maken!