Officiële oprichting Goede Doelen Week Best

Mijlpaal voor Goede Doelen Week Best

Oprichtingsakte officieel getekend

Op 14 juli jl. tekenden Tom van der Waals, Anny van den Hoven en Coralie Veeneman de officiële oprichtingsakte van de Goede Doelen Week Best bij Notaris van de Meulengraaf. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de kersverse Stichting Goede Doelen Week Best.

Vanuit de gedachte 'samen loont' bundelen de verschillende goede doelen in deze stichting hun krachten. Goed nieuws voor u, want vanaf 2021 komt er maar één collectant aan de deur die voor alle aangesloten CBF doelen in Best samen collecteert.


“Vanaf de start van dit initiatief ontvingen we al positieve reacties, zowel vanuit de doelen als vanuit de collectanten. Er worden in Best momenteel bijna 20 collectes georganiseerd door veel enthousiaste vrijwilligers. Door de collectes te bundelen in één Goede Doelen Week maken we een efficiëntieslag en borgen we ook voor de toekomst het collecteren in Best”, aldus voorzitter Tom van der Waals.


Ingrid Clément is, als één van de initiatiefnemers, nauw betrokken bij de organisatie van de Goede Doelen Week Best. Als geen ander weet zij wat er komt kijken bij een collecteorganisatie. Al ruim 20 jaar is zij één van de drijvende krachten achter de collectes van de Hartstichting en het Prinses Beatrix Spierfonds. ‘Zeker de Hartstichting is een groot fonds en in Best collecteren we met ca. 150 collectanten. Er komt heel wat kijken bij de organisatie van een collecte en op dit moment werkt ieder fonds voor zichzelf. Ik ben blij dat we nu de krachten bundelen. Ik neem zitting in de werkgroep collectanten & wijkindeling, zo kan ik mijn ervaring en contacten optimaal inzetten.’


Coralie Veeneman (penningmeester) is ook erg enthousiast. ‘Ik hoorde dat elders succesvol ‘Goede Doelen Weken’ georganiseerd worden. Als penningmeester wil ik het bijvoorbeeld mogelijk maken dat geïnteresseerden een machtiging kunnen afgeven: een mooie oplossing voor het steeds minder beschikbaar zijn van contant geld.’


Een Goede Doelen Week past goed bij het profiel van ‘een nieuwe vrijwilliger’. Steeds meer mensen zijn bereid om te helpen bij een kortdurende klus in plaats van zich jarenlang te verbinden aan een organisatie. Anny van den Hoven: ‘Tot dusverre kost het ons weinig moeite om vrijwilligers te vinden; voor de diverse werkgroepen (o.a. collecteorganisatie, communicatie, financiën) hebben zich al veel vrijwilligers gemeld. Vanuit deze werkgroepen willen we vertegenwoordigers aan het dagelijks bestuur toevoegen. Na de zomer starten we met de werving van de collectanten, uiteraard in nauwe samenwerking met de plaatselijke CBF doelen, vertegenwoordigd in de deelnemersraad van de Goede Doelen Week Best’.


Jaarlijks halen de gezamenlijke doelen in Nederland ca. 40 miljoen euro op door huis-aan-huis te collecteren; een welkome bron van inkomsten voor de fondsen die hiermee veel goed werk verrichten. Goede Doelen Week Best wil een solide organisatie opzetten en werkt samen met de landelijke organisatie Stichting Collecteplan en Goede Doelen Weken in de regio. Mocht u geïnteresseerd zijn om collectant te worden voor de Goede Doelen Week Best, dan kunt u nu al aanmelden via de website. De planning is dat iedere collectant een beperkt aantal ‘te collecteren adressen’ krijgt: zo maken vele handen licht werk. Aanmelden dus! Dat kan via deze website onder Vrijwilligers > aanmelden.