Het weekblad Groeiend Best bericht in de editie van 21 juli over de ondertekening van de oprichtingsakte.

Read more