Werkgroep materialen maakt 450 collectebussen klaar

Voorbereidingen 1e Goede Doelen Week Best in volle gang

Werkgroep materialen maakt 450 collectebussen klaar 

Elk jaar trekken vele collectanten bij u aan de bel voor verschillende goede doelen. In Best gaat dat vanaf 2021 anders. Vanuit de gedachte 'samen loont' gaan de fondsen hun krachten bundelen. Goed nieuws voor u, want er komt voor de organisaties die meedoen nog maar één collectant bij u aan de deur die voor alle aangesloten doelen samen collecteert. In week 39 (26 september t/m 2 oktober) 2021 zal de eerste Goede Doelen Week collecte gehouden worden, waaraan 21 CBF-erkende goede doelen in Best meedoen.

 Voorbereidingen verlopen voorspoedig; burgemeester Ubachs ambassadeur

Allereerst is het uniek dat 21 goede doelen hun krachten bundelen. Ook hebben ongeveer 450 collectanten inmiddels hun medewerking toegezegd, zijn er bijna 50 vrijwilligers die actief zijn in de diverse werkgroepen en is er een volledig bestuur.

Ook burgemeester Ubachs heeft zich vierkant achter de Goede Doelen Week Best geschaard. Hij wil ambassadeur zijn en helpen om de Goede Doelen Week op de kaart te zetten in Best. Tevens verleent hij zijn volle medewerking bij promotie en informatieve bijeenkomsten.

Werkgroep materialen zorgt voor de zichtbaarheid van de Goede Doelen Week Best

Vanaf half september zal de 1e Goede Doelen Week in Best ook overal zichtbaar worden. Op diverse plekken komen vlaggen, banners en posters. De werkgroep materialen is hiervoor de nodige voorbereidingen aan het treffen. Ook het klaar maken van de 450 collectebussen behoort tot hun taak. Op dit moment liggen de bussen nog in de opslag bij Fried van de Laar; komende periode worden de bussen voorzien van een fris nieuw Goede Doelen Week Best logo. Begin september worden ze verspreid over de wijkhoofden en collectanten. Een flinke klus!

 450Collectebussenjpg

Bijschrift bij foto: Van links naar rechts Anton Kon, Freek Govers en Jeroen Krieken


Oproep: laatste collectanten gezocht in de wijken Dijkstraten, Wilhelminadorp en Steegsche Velden

Om de ruim 13.500 woningen in Best te bezoeken zijn veel collectanten nodig: in de meeste wijken zijn hiervoor voldoende aanmeldingen binnengekomen. In de wijken Dijkstraten, Wilhelminadorp en Steegsche Velden zijn nog enkele collectanten nodig. In de wijk Wilhelminadorp is ook nog 1 wijkhoofd nodig: hij/zij begeleidt een groepje van ca. 15 collectanten.

Het idee is dat iedere collectant circa 30 woningen bezoekt. Zo blijft de tijdsinvestering per collectant beperkt. Elke woning moet nl. 2x worden bezocht: 1x om de envelop met informatie en invulformulier uit te delen en uitleg te geven (week 38). 1x om het eerder afgegeven invulformulier in de retourenvelop weer op te halen (week 39).

 Aanmelden als collectant

Bent u enthousiast geworden en wilt u helpen in de wijken Dijkstraten, Wilhelminadorp of Steegsche Velden. Meld u dan snel aan bij collectanten@goededoelenweekbest.nl

Fijn als u wilt helpen!