Werkgroepleden

Het dagelijks bestuur wordt aangevuld met de voorzitters van de werkgroepen. Deze voorzitters geven richting aan hun werkgroepen. De voorzitter houdt regelmatig overleg met de leden van zijn werkgroep. De voorzitter en de leden van de werkgroep zorgen ervoor dat de taken van de werkgroep op de juiste manier worden uitgevoerd. De stichting is zowel op zoek naar voorzitters als leden die deel uitmaken van de werkgroep.


Werkgroep communicatie

Rol: de werkgroep communicatie is de uitdrager van het doel en beeld(merk) van de stichting in alle media, intern en extern. Zijn of haar taken zijn:

• Maken communicatieplan;
• Opzetten en bewaken van de huisstijl;
• Promotie van alle activiteiten van de stichting;
• Communicatie naar de vrijwilligers;
• Contact onderhouden met lokale media;
• Beheer van website en social media;
• Zichtbaar maken van de goede doelen / Goede Doelen Week;
• Zorgen voor informatie(-bijeenkomsten).


Werkgroep Financiën & administratie:

Rol: verzorgen telling en administratie collecte-opbrengst. Zijn of haar taken zijn:

 • Opstellen Excelsheets t.b.v. telling per collectant; 
 • Organiseren teldagen na collecte;
 • Bewaken juiste invoer van collecte-opbrengsten;
 • In overleg met penningmeester verzorgen afstorting (contante) gelden bij bank;
 • Totaaloverzicht maken van collecte-opbrengst per collectant;
 • Totaaloverzicht maken van collecte-opbrengst per goed doel.

De rol van voorzitter van deze werkgroep is op dit moment al ingevuld.


Werkgroep collectanten & wijkindeling

Rol: de werkgroep collectanten & wijkindeling is de beheerder van alle gegevens die direct betrekking hebben op de collecte. Zijn of haar taken zijn:

 • Beheren collectantengegevens;
 • Beheren stratenplan;
 • Collectantenindeling;
 • Werving van nieuwe en behoud van bestaande vrijwilligers.

De rol van voorzitter van deze werkgroep is op dit moment al ingevuld.


Werkgroep Logistiek & Materialen

Rol: de werkgroep logistiek en materialen is de beheerder van alle gegevens die direct betrekking hebben op de collecte. Zijn of haar taken zijn:

 • Beheren, onderhouden en op voorraad houden van alle materialen van de stichting;
 • De uitgifte van materialen;
 • Verspreiden en/of verplaatsen van materialen naar/op de juiste locatie;
 • Onder materialen vallen o.a.:  collectebussen, posters, spandoeken, promotiemateriaal, inschrijfbrieven, enveloppen en collectantenpassen.
De rol van voorzitter van deze werkgroep is op dit moment al ingevuld.

Werkgroep Sponsoring

Rol: het verwerven van inkomsten ter dekking van alle directe en indirecte kosten, met als doel dat de inkomsten van de collecteweek zoveel mogelijk ten goede komen aan de goede doelen. Zijn of haar taken zijn:

 • Opstellen en onderhouden van sponsorplan;
 • Contacten onderhouden met organisaties die voor sponsoring in aanmerking komen;
 • Opzetten van sponsoracties;
 • Behartigen van de belangen van de sponsoren.
De rol van voorzitter van deze werkgroep is op dit moment al ingevuld.