Het Dagelijks Bestuur

Het dagelijkse bestuur is statutair verantwoordelijk voor het bereiken van het doel van de stichting. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur van de stichting bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met de voorzitters van de commissies.

Voorzitter

Rol: de voorzitter is het gezicht van stichting, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

 • Leiden van de vergaderingen van het bestuur
 • Initiatieven nemen;
 • Coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden;
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

De rol van voorzitter is op dit moment al ingevuld.


Secretaris

Rol: de secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:

 • Het verzorgen van correspondentie en andere (officiële) stukken namens stichting;
 • Archiveren van ontvangen correspondentie en het bewaren van afschriften van verzonden correspondentie;
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen;
 • Verantwoording voor de AVG en daarmee de functionaris gegevensbescherming.

De rol van secretaris is momenteel al ingevuld.


Penningmeester

Rol: de penningmeester is de geldbeheerder van de stichting. Zijn of haar taken zijn:

 • Opstellen van de begroting;
 • Verzorgen van de administratie van inkomsten en uitgaven;
 • Verzorgen van betalingen en incasso-opdrachten;

 • Onderhouden van het contact met bank;

 • Toezien en bewaken van de begroting, de financiële planning en liquiditeitsbeheer;

 • Het financieel jaarverslag opstellen

De rol van penningmeester is op dit moment al ingevuld.