Doelstelling

Geld inzamelen voor alle aangesloten CBF goede doelen in Best.

Missie

De Stichting Goede Doelen Week Best streeft ernaar om de deelnemende goede doelen financieel te ondersteunen. Hiervoor organiseert de stichting één maal per jaar een collecte,  evenementen en activiteiten met als doel geld in te zamelen voor de aangesloten goede doelen. Met dit geld dragen wij bij aan de realisatie van de doelstellingen van deze goede doelen.  

De Stichting wil met deze gezamenlijke actie meer maatschappelijke bewustwording creëren en de betrokkenheid van inwoners vergroten. Dit om de goede doelen financieel te blijven ondersteunen.Bestuur

  • Voorzitter: Tom van der Waals
  • Secretaris: Anny van den Hoven
  • Penningmeester: Coralie Veeneman

Werkgroepen

  • Collectanten & wijkindeling: Erna Hendriks, Ingrid Clément
  • Communicatie:  vacature
  • Financiën & administratie:  Marieke Last
  • Logistiek & materialen:  Freek Govers, Jeroen van Krieken
  • Sponsoring:  Jan de Koning

Initiatiefnemers

Arjan Buchholz, Anny van den Hoven, Sylvia van den Born, Ingrid Clement, Coralie Veeneman, Tom van der Waals en Jan-Mathijs Wijnands.

Beloning

De Stichting Goede Doelen Week Best draait uitsluitend op vrijwilligers. Ook de bestuurders zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen financiële beloning.


ANBI status voor Goede Doelen Week Best

Wij zijn als stichting door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.
Het financiele jaarverslag van het afgelopen collectejaar kunt u inzien door op onderstaande knop te drukken. 


Beleidsdocumenten

Door op een document te clicken wordt het geopend in een aparte tab in uw browser.