De organisatie achter GDW Best

Doelstelling

De Stichting Goede Doelen Week Best streeft ernaar om de deelnemende goede doelen organisaties financieel te ondersteunen. Concreet houdt dit in dat de stichting jaarlijks in één week collecteert voor alle deelnemende doelen bij alle inwoners in Best 

Bestuur

Voorzitter: Tom van der Waals
Secretaris: Anny van den Hoven
Penningmeester: Coralie Veeneman

Werkgroepen

Collectanten & wijkindeling: Erna Hendriks, Ingrid Clément
Communicatie: vacature
Financiële zaken collecte: Marieke Last
Logistiek & materialen: Freek Govers, Jeroen van Krieken
Sponsoring: Jan de Koning

Beloning

De stichting draait uitsluitend op vrijwilligers. Ook de bestuurders zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen financiële beloning.

 

Formele stukken

Link naar Statuten, Beleidsplan en Huishoudelijk reglement

 

ANBI status

De Belastingdienst heeft Stichting Goede Doelen Week Best als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Dit betekent dat uw steun aan ons, en daarmee aan de 23 doelen, onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel kan opleveren.

Kijk hier als u meer wilt weten over de ANBI status en de voordelen die dit oplevert.

 

Het financieel jaarverslag van het afgelopen collectejaar (2022) kunt u hier downloaden.