Skip to main content

De organisatie achter GDW Best
Doelstelling

De Stichting Goede Doelen Week Best streeft ernaar om de deelnemende goede doelen organisaties financieel te ondersteunen. Concreet houdt dit in dat de stichting jaarlijks in één week collecteert voor alle deelnemende doelen bij alle inwoners in Best.

Beloning

De stichting draait uitsluitend op vrijwilligers. Ook de bestuurders zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen financiële beloning.

 

Formele stukken

Link naar Statuten, Beleidsplan en Huishoudelijk reglement

 

ANBI status

De Belastingdienst heeft Stichting Goede Doelen Week Best als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Dit betekent dat uw steun aan ons, en daarmee aan de 23 doelen, onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel kan opleveren.

Kijk hier als u meer wilt weten over de ANBI status en de voordelen die dit oplevert.

 

Het financieel jaarverslag van het afgelopen collectejaar (2023) kunt u hier downloaden.

Tom van der Waals

Voorzitter

Anny van den Hoven

Secretaris

Coralie Veeneman

Penningmeester

Erna Hendriks

Collectanten & wijkindeling

Ingrid Clément

Collectanten & wijkindeling

Jan-Mathijs Wijnands

Communcatie

Belle Janssen-Driessen

Communicatie

Arjan Buchholz

Arjan Buchholz

Marieke Last

Financiële zaken collecte

Freek Govers

Freek Govers

Logistiek & materialen

Jeroen van Krieken

Jeroen van Krieken

Logistiek & materialen

Jan de Koning

Sponsoring