Skip to main content

Veelgestelde vragen

Wat is GDW Best?

GDW staat voor Goede Doelen Week. Het is een initiatief van lokale vrijwilligers van landelijke goede doelen. Deze hebben zich verenigd in een stichting. Ze collecteren gezamenlijk tijdens de Goede Doelen Week Best.

Waarom werken de goede doelen samen?

  • Door samen te werken, zetten de vrijwilligers van verschillende fondsen zich gezamenlijk in voor alle doelen. Zo kunnen ze beter collecteren in alle straten van Best.
  • Door de gezamenlijke actie krijgt u als inwoner van Best minder collectanten aan de deur.
  • Met de nieuwe manier van collecteren kunt u, voordat de collectant komt, rustig bepalen welke doelen u wilt steunen en met welk bedrag.

Hoe wordt de collecte-opbrengst verdeeld?

Na een gezamenlijke telling worden de bedragen toegekend aan de deelnemende fondsen, zoals dit door u is aangegeven op het invulformulier. De opbrengsten worden bekend gemaakt via lokale media, Facebook en op deze website.

Wat doe ik als ik de collectant heb gemist?

Als er geen collectant in uw wijk is, of u heeft de collectant gemist dan  kunt u de retour envelop  zelf inleveren bij onderstaande adressen
SNS Bank Boterhoek 104
Albert Heijn Wilhelminaplein 6
Plus Erwin Kenter Den Ekker 1B
Plus Ton Henst Rendierhei 2

Klopt het dat er soms ook collectanten voor andere doelen aanbellen?

Ja, dat kan kloppen. Alle (landelijke) goede doelen die al collecteerden in Best zijn uitgenodigd om mee te doen aan de GDW, maar zij hebben daar niet allemaal voor gekozen.

Klopt het dat er soms donateurwervers aanbellen, ook voor doelen die meedoen aan de GDW?

Ja, dat kan kloppen. Het werven van donateurs is een aparte activiteit van goede doelen, dit staat los van de collecte. Op https://wervingsrooster.cbf.nl/ kunt u zien of er in een bepaalde week toestemming is voor het werven van donateurs in uw wijk. 

Ik heb betaald via de QR-code op het invulformulier. Moet ik dan ook het invulformulier nog inleveren?

Ja, daarmee kunt u aangeven hoe u wilt dat we uw gift verdelen.  
 
Het totaalbedrag dat via QR-code binnenkomt waarvoor we géén invulformulier ontvangen, wordt gelijkmatig verdeeld over alle 23 doelen. Als dat is wat u wilt, is het niet nodig om het invulformulier in te leveren. 

k heb gedoneerd via deze website. Moet ik dan ook het invulformulier nog inleveren?

Nee, dat is niet nodig. De verdeling die u op de website hebt doorgegeven, wordt automatisch (anoniem) overgenomen in onze administratie. 

Ik heb betaald via de QR-code op het invulformulier, maar het valt me op dat er dan een ander rekeningnummer staat dan op het formulier. Klopt dat wel?

Goed opgemerkt. De donaties middels de QR-code lopen via verschillende tussenrekeningen van de Rabobank (o.a. NL39 RABO 0369 0050 07). De donaties worden vervolgens meteen doorgestort naar onze eigen bankrekening NL38 RABO 0369 1646 87.

Ik heb een sticker ‘geen collectes’ bij mijn deur, maar wil wél graag meedoen aan de GDW. Kan dat?

Jazeker, dat kan. U kunt op onze website Doneren aangeven welke doelen u wilt steunen en het totaalbedrag direct betalen via iDEAL. Als u uw keuze liever op papier doorgeeft, kunt u ook een envelop met het formulier ophalen bij 1 van onze inleverpunten.

SNS Bank Boterhoek 104
Albert Heijn Wilhelminaplein 6
Plus Erwin Kenter Den Ekker 1B
Plus Ton Henst Rendierhei 2

Kan ik de stichting helpen?

Natuurlijk! Ten eerste zijn we ontzettend blij met uw donatie. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Het is een hele klus om de collecte voor de Goede Doelen Week goed te laten verlopen. Alle hulp is welkom! U mag contact opnemen met info@goededoelenweekbest.nl  voor meer informatie.

Hoe lang worden de gegevens van de automatische incasso bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. De persoonsgegevens worden NIET verstrekt aan derden. Mocht u hier vragen over hebben kunt u mailen naar info@goededoelenweekbest.nl

Wat is het fiscaal nummer/RSIN nummer van de GDW?

Het fiscaal nummer of RSIN van Stichting Goede Doelen Week Best is 861461812.

Omdat de stichting GDW Best een ANBI status heeft, kunt u voor uw gift onder voorwaarden aftrek krijgen bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Andere vraag?

Heeft u geen antwoord op uw vraag kunnen vinden? Stuur dan een bericht naar info@goededoelenweekbest.nl Er wordt dan snel contact met u opgenomen.