Doelstelling

Geld inzamelen voor alle aangesloten CBF goede doelen in Best.

Missie

De Stichting Goede Doelen Week Best streeft ernaar om de deelnemende goede doelen financieel te ondersteunen. Hiervoor organiseert de stichting één maal per jaar een collecte, evenementen en activiteiten met als doel geld in te zamelen voor de aangesloten goede doelen. Met dit geld dragen wij bij aan de realisatie van de doelstellingen van deze goede doelen.

De Stichting wil met deze gezamenlijke actie meer maatschappelijke bewustwording creëren en de betrokkenheid van inwoners vergroten. Dit om de goede doelen financieel te blijven ondersteunen.

Bestuur

Voorzitter: Tom van der Waals
Secretaris: Anny van den Hoven
Penningmeester: Coralie Veeneman

Werkgroepen

Collectanten & wijkindeling: Erna Hendriks, Ingrid Clément
Communicatie: vacature
Financiën & administratie: Marieke Last
Logistiek & materialen: Freek Govers, Jeroen van Krieken
Sponsoring: Jan de Koning

Initiatiefnemers

Arjan Buchholz, Anny van den Hoven, Sylvia van den Born, Ingrid Clement, Coralie Veeneman, Tom van der Waals en Jan-Mathijs Wijnands.