Frequently asked questions

What does GDW Best mean ?

GDW stands for Charity Week. It is an initiative of local volunteers from national charities. These have united in a foundation. They collect together during de Goede Doelen Week Best.

Where is the collection held?

De Goede Doelen Week Best wordt gehouden in alle wijken van Best.

Wanneer vindt de GDW Best plaats?

De GDW wordt gehouden in de week van 11 t/m 15 april 2023. Een week eerder ontvangt u een envelop. Hierop staat wanneer men in uw straat de enveloppen weer ophaalt.

Waarom vindt de GDW Best in het voorjaar plaats?

Het is organisatorisch makkelijker om de GDW in het voorjaar te laten plaats vinden. Dit was al eerder de bedoeling maar helaas was dit door het coronavirus niet mogelijk.

Waarom werken de goede doelen samen?

 • Door samen te werken, zetten de vrijwilligers van verschillende fondsen zich gezamenlijk in voor alle doelen. Zo kunnen ze beter collecteren in alle straten van Best.
 • Door de gezamenlijke actie krijgt u als inwoner van Best minder collectanten aan de deur.
 • Met de nieuwe manier van collecteren kunt u, voordat de collectant komt, rustig bepalen welke doelen u wilt steunen en met welk bedrag.

Wat is het doel van GDW Best?

De stichting GDW Best heeft als doel de aangesloten goede doelen financieel te ondersteunen.

Wat is het fiscaal nummer/RSIN nummer van de GDW?

Omdat de stichting GDW Best een ANBI status heeft kunt u als particulier (via de inkomsten belasting) en als bedrijf (via de vennootschapsbelasting) belastingvoordeel van de GDW hebben. U heeft dan ons fiscaal nummer of RSIN nodig (861461812).

Hoe werkt de gezamenlijke collecteweek?

 • Onze collectanten bezorgen huis aan huis enveloppen met een invulformulier.
 • Op het invulformulier staan alle deelnemende doelen vermeld.
 • In dit vakje kunt u het bedrag invullen dat u aan het betreffende doel(en) wilt doneren.
 • Het invulformulier doet u, (samen met het totale schenkingsbedrag in contanten, in de retourenvelop).De envelop wordt door de collectant bij u opgehaald op de dag die op uw envelop staat aangegeven. Of als er geen collectant in u wijk is kunt u deze zelf inleveren bij onderstaande adressen
  SNS Bank Boterhoek 104
  Albert Heijn Wilhelminaplein 6
  Plus Erwin Kenter Den Ekker 1B
  Plus Ton Henst Rendierhei 2

Wat doe ik als ik de collectant heb gemist?

Als er geen collectant in u wijk is, of u heeft de collectant gemist dan  kunt u de retour envelop  zelf inleveren bij onderstaande adressen
SNS Bank Boterhoek 104
Albert Heijn Wilhelminaplein 6
Plus Erwin Kenter Den Ekker 1B
Plus Ton Henst Rendierhei 2

Hoe wordt de collecte-opbrengst verdeeld?

Na een gezamenlijke telling worden de bedragen toegekend aan de deelnemende fondsen, zoals dit door u is aangegeven op het invulformulier. De opbrengsten worden bekend gemaakt via lokale media, Facebook en op deze website.

Zijn alle aangesloten goede doelen erkend?

Jazeker, alle goede doelen beschikken over de CBF-erkenning. Dit is het Centraal Bureau Fondswerving, een onafhankelijk toezichthouder. Meer informatie hierover kunt u vinden via: www.cbf.nl

Kan ik de stichting helpen?

Natuurlijk! Ten eerste zijn we ontzettend blij met uw donatie. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Het is een hele klus om de collecte voor de Goede Doelen Week goed te laten verlopen. Alle hulp is welkom! U mag contact opnemen met voor meer informatie.

Hoe lang worden de gegevens van de automatische incasso bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. De persoonsgegevens worden NIET verstrekt aan derden. Mocht u hier vragen over hebben kunt u mailen naar info@goededoelenweekbest.nl

Andere vraag?

Heeft u geen antwoord op uw vraag kunnen vinden? Stuur dan een bericht naar info@goededoelenweekbest.nl Er wordt dan snel contact met u opgenomen.